Bao Shi Yi

Bao Shi Yi

★★★★☆ Chinese, Breakfast & Brunch, Noodles
Explore Menu